Vyjadrenie:Reakcia Kancelárie verejného ochrancu práv na reláciu O 5 minút 12...

2. decembra 2019 12:54
Vyjadrenie: Reakcia Kancelárie verejného ochrancu práv na reláciu O 5 minút 12 zo dňa 1. decembra 2019 Bratislava, 2. decembra (TASR) - Oceňujeme akúkoľvek snahu výkonnej moci zlepšiť legislatívne podmienky pre vyvodenie zodpovednosti voči sudcom. Musíme však vyjadriť znepokojenie nad tým, ak predseda strany, ktorá je súčasťou vládnej koalície a ktorej nominant riadi rezort spravodlivosti, odkláňa politickú zodpovednosť za zdĺhavé procesy, ktoré boli predmetom mediálnej kritiky, na činnosť Kancelárie verejného ochrancu práv. Jeho vyjadrenie v relácii o 5 minút 12: "Dobre, ale stále si myslím, že aj takáto malá zmena, ktorá príde teraz, uvoľní trošku ruku povedzme aj ministrovi spravodlivosti, ale aj šéfom každého orgánu, ktorý k spravodlivosti má čo povedať. A je to dôležité. Lebo viete, aj pán minister Gál veľmi dlho rozmýšľal, a 2 týždne to trvalo, kým vymysleli spôsob, aby, aby fakticky mohli zakročiť proti pani Jankovskej. Lebo keby urobili chybu, to, čo sa už stalo napríklad v iných prípadoch, keď pani myslím, že ombudsmanka Dubovcová napadla myslím, že v troch, dvoch alebo troch prípadoch nejakú sudkyňu, urobila ona alebo teda tá právna kancelária urobila tam nejakú chybu a potom už sa nedalo konať. Na základe tohto zákona sa bude môcť konať v budúcnosti proti tým sudcom, ktorí tam nemajú čo hľadať." Tvrdenie o tom, že došlo k chybe pri podávaní návrhov na disciplinárne stíhanie sudcov zo strany Kancelárie verejného ochrancu práv je nepravdivé. Ani jeden z návrhov na disciplinárne stíhanie sudcov, ktoré v minulosti podali verejné ochrankyne práv, neboli prekážkou pre trestné konanie alebo konanie pred iným orgánom. Návrhy neboli podané bezdôvodne. Boli skutkovo a právne podložené a disciplinárny senát sa nimi zaoberal. Vo väčšine prípadov senát nekonštatoval potrebnú mieru zavinenia, prípadne kvalifikovanú mieru závažnosti (intenzitu zásahu do základného práva) a preto nepristúpil k disciplinárnemu potrestaniu. Informáciu pre TASR poskytla Michaela Pavelková, médiá a komunikácia, Kancelária verejného ochrancu práv. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu