Kultúra: V Bratislave uviedli do života román Ľ. Olacha Guvernér Karvaš

19. novembra 2019 20:52
Bratislava 19. novembra (TASR) - Román s názvom Guvernér Karvaš z pera Ľuba Olacha uviedli v utorok do života v bratislavskom V-klube. Kniha, ktorú na pulty slovenských knižných obchodov prinieslo vydavateľstvo Marenčin PT, rozpráva príbeh o smutnom osude Imricha Karvaša, prvého guvernéra Slovenskej národnej banky, človeka, bez ktorého by nemohlo vzniknúť ani Slovenské národné povstanie (SNP). Imricha Karvaša koncom 50. rokov odsúdili za práce o ekonómii, v ktorých poukazoval na bezperspektívnosť komunistickej ideológie a tiež za to, že s komunistami odmietol spolupracovať. Noc po vynesení rozsudku, v roku 1958, bol druhýkrát obvinený a odsúdený pre špionáž a velezradu na sedemnásť rokov väzenia. Zostal v cele sám. Uvedomil si, že v podobnej situácii je aj jeho spolubojovník Gustáv Husák, ktorý si svoj ortieľ doživotia vypočul už pár rokov pred ním. Olach, ktorý sa v predchádzajúcom románe venoval slovenskému politikovi Vavrovi Šrobárovi, v rozhovore pre TASR priznal, že aktuálny román poňal trochu netradične: "Napadlo mi spojiť tieto dva osudy a osobnosti, použil som autorskú licenciu, že Husák chodil v noci v Leopoldove Karvaša akoby navštevovať. Rozprávali si a najmä si dávali všelijaké aj nepríjemné otázky," vysvetlil a zrod myšlienky spojiť dve osobnosti slovenských dejín zdôvodnil: "Husák s Karvašom pripravovali spolu povstanie, ich rodiny sa navštevovali. Mali veľkú zásluhu na tom, že Slovensko sa vďaka SNP pridalo na stranu víťazov, ale ich cesty sa pár mesiacov po vojne beznádejne rozišli." Autor sa pomocou pomyselných dialógov vrátil do rokov Karvašovho slobodného života a do čias, keď sa na Slovensku diali osudové veci a Karvaš v nich nie raz hral hlavnú úlohu. Obaja, Karvaš aj Husák, hľadajú odpovede na otázky, prečo udalosti vyústili do tragédie v časoch Slovenského štátu. V rozhovoroch sa vynárajú aj ich spomienky na politikov, spomína sa prezident Tiso, predseda vlády Tuka, minister vnútra Mach, šéf propagandy Gašpar, povstalecký predseda SNR Šrobár, minister zahraničia ČSR Clementis, ale aj básnik Novomeský či spisovateľ Erenburg. Olach v knihe upozorňuje aj na to, že v roku 1943 aj vďaka Imrichovi Karvašovi slovenská vláda odmietla nemeckú požiadavku na pokračovanie deportácií židovských občanov - a nenasledovali žiadne nemecké represálie, postaral sa o presun slovenského menového zlata, pripravil a tiež financoval SNP. "Aj Nemci ho odsúdili na smrť, po 11 mesiacoch sa mu nakoniec podarilo veľmi dobrodružným spôsobom uniknúť smrti," poznamenal spisovateľ a ku Karvašovi dodal: "Bol to špičkový národohospodár, ako sa vtedy hovorilo ekonómom, ktorý publikoval knihy po celom svete. Pozývali ho prednášať na univerzity v USA, Anglicku a inde. Bol to skvelý odborník, ktorý vedel slovenské hospodárstvo postaviť na nohy tak, že naša koruna bola na úrovni švajčiarskeho franku a volala sa Dunajský dolár," vyhlásil autor na prezentácii knihy, ktorú pokrstil mincami spolu so šansoniérkou Andreou Zimányiovou. Ľubo Olach (1948) absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Pracoval ako redaktor v denníkoch Roľnícke noviny, Smena, v týždenníku Sloboda, pre Slovenský rozhlas a televíziu. Po revolúcii sa stal šéfredaktorom mesačníka Pop Horizont, založil reklamnú agentúru i teleshoppingovú firmu. Okrem románovej tvorby (Žraloci, Politik, Lobista, Prezident, Advokát, Vavro Šrobár) sa venuje aj poézii. Žije v Bratislave. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. han pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu