Literárna súťaž Šumenie chce podporiť tvorbu žiakov základných škôl

17. novembra 2019 11:12
Košice 17. novembra (TASR) - Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji sa môžu zapojiť do 11. ročníka literárnej súťaže Šumenie. Mladí autori môžu posielať svoje príspevky v oblasti poézie a prózy. Vyhlásené témy "Som drevo" a "Uleteli mi včely" sa venujú aktívnemu tráveniu voľného času a ekologickému problému. "Cieľom vyhlásených tém je upriamiť pozornosť mladých tvorcov na dve dôležité celospoločenské súčasné témy, ktorými sú zdravý životný štýl a ekológia. Témy je pritom možné vysvetliť si v užších aj širších súvislostiach, uchopiť ich humorne či s výrazným hlasom uvedomujúcim si potrebu zmeny. Na základe predchádzajúcich ročníkov nepochybujeme o tom, že sa jej súťažiaci chopia originálne a tvorivo," uviedla Alena Štrompová, predsedníčka občianskeho združenia Úlet, ktoré súťaž organizuje. Porotcom aktuálneho ročníka v kategórii poézia bude básnik Valentín Šefčík. V kategórii próza to budú hudobník, spevák a autor kníh pre detského čitateľa Zbyňo Džadoň a Barbora Vanická, autorka fantasy románu pre mládež Dvere v kúte sveta. Uzávierka pre príspevky je 22. decembra. Bližšie informácie o súťaži sú na webstránke www.ulet.sk/sumenie. hol mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu