NOVEMBER89: Výstava vo VKJB v Košiciach Prvý dotyk so slobodou má vzbudiť úvahy

13. novembra 2019 15:28
Košice 13. novembra (TASR) - Kľúčové udalosti z Novembra '89 aj to, čo im predchádzalo, približuje výstava Prvý dotyk so slobodou vo Verejnej knižnici Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach na Hlavnej ulici. Mladú generáciu majú zaujať grafické spracovanie s rukopisom komiksu, veľkoformátové fotografie masových protestov a interaktívne prvky. Uviedli to jej organizátori na stredajšej tlačovej konferencii. Primárnym cieľom výstavy nie je podať lineárny, historický výklad novembrových udalostí v Československu, na Slovensku či v Košiciach. "Cieľom výstavy je v návštevníkovi vzbudiť premýšľanie a to, aby si položil otázku 'Kto som?' a 'Čoho som súčasťou?'," povedal pre TASR jej spoluautor z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach Mikuláš Jančura s tým, že práve jednotlivci nesú za život v demokratických podmienkach zodpovednosť. Ako uviedla referentka komunikačného oddelenia Košického samosprávneho kraja (KSK) Andrea Štefanová, interaktívne prvky návštevníkom umožnia emocionálnejšie uchopiť posolstvo výstavy, význam zlomových udalostí a ich dosah na súčasnosť. Jedným z nich je vytváranie pocitovej mapy samotnými návštevníkmi, z ktorej vznikne pamätník k 30. výročiu Nežnej revolúcie. "Výstavu sme postavili na piatich konceptoch, ktoré rozvíjajú historické vedomie - priestor, čas, historicita, identita a pamäť. Od toho, ako má človek toto historické vedomie rozvinuté, závisí jeho chápanie prítomnosti," povedala spoluautorka výstavy Alžbeta Śnieżko z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach. Spresnila, že ako didaktický prostriedok sprítomňovania minulosti na príklade Nežnej revolúcie vytvorili U-mapu. Do vizuálu výstavy zakomponovali aj autentické výroky respondentov a aktérov - tak ako boli publikované v dobovej tlači. Okrem iného návštevníci nájdu na výstave aj nezverejnené situačné správy z archívov Štátnej bezpečnosti, v ktorých jej agenti podávali správy z diania v uliciach. Pozrieť si môžu aj doposiaľ nepublikované fotografie zo súkromných fondov. Zároveň budú premietať tematické archívne záznamy zachytávajúce ťažiskové udalosti. Audiočasť výstavy dopĺňa hudba z daného obdobia. Výstava Prvý dotyk so slobodou je verejnosti sprístupnená do 20. decembra. Jej súčasťou budú i viaceré sprievodné podujatia vo VKJB. Novembrové udalosti, ktoré pred 30 rokmi viedli k nástupu demokracie, priblížia v Košickom kraji ďalšie desiatky podujatí organizované kultúrnymi zariadeniami KSK. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a foto. sem tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring