Osrblie:Témou konferencie rozvoja vidieka bol cestovný ruch i príprava projektov

9. novembra 2019 18:55
Osrblie 9. novembra (TASR) - Spolupráca v oblasti cestovného ruchu, podpora rozvoja vidieka a regionálneho značenia produktov, problémy s implementáciou programu Leader či príprava projektov spolupráce a príprava nového programového obdobia, to boli hlavné témy konferencie rozvoja vidieka, ktorá sa koncom aktuálneho týždňa konala v Osrblí v okrese Brezno. "Účastníci konferencie uvítali hlavne pripravovaný zámer realizovať v novom programovom období cez prístup Leader aj podporu obcí a aj diverzifikáciu poľnohospodárskych činností. Upozorňujú však na nevyhnutnosť zvýšenia financií na takto novokoncipované opatrenie," informoval o tom Peter Rusnák, predseda Vidieckeho partnerstva Banskobystrického kraja (BBSK), ktoré bolo organizátorom podujatia. Dodal, že zástupcovia miestnych akčných skupín (MAS) z BBSK ocenili úspechy kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu i zlepšujúcu sa spoluprácu medzi MAS a oblastnými organizáciami cestovného ruchu. "Stále sa však nenapĺňajú ich očakávania a potreby podpory integrovaného rozvoja vidieka zo strany samosprávneho kraja prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. Žiadajú BBSK, aby využil kapacity a odborný potenciál týchto partnerstiev i ostatných aktérov v regionálnom rozvoji pri tvorbe strategických rozvojových dokumentov kraja," podotkol Rusnák. bra lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu