Rožňava: Zážitkovo-informačná záhrada pri knižnici umožní objavovať čaro Gemera

9. novembra 2019 19:20
Rožňava 9. novembra (TASR) - Miestom netradičného získavania informácií i zábavného trávenia voľného času má byť nová zážitkovo-informačná záhrada, ktorá vzniká v areáli pri Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského (GK PD) v Rožňave. Ako o tom informovala Tatiana Bachňáková z GK PD, dostupná bude pre žiakov, študentov i širokú verejnosť. "Obnova záhrady zahŕňa vybudovanie chodníka, osadenie informačných interaktívnych tabúľ a lavičiek na oddych. Informačné panely budú v slovenskom, maďarskom a v anglickom jazyku a umožnia získať informácie i kontakty aj zahraničným návštevníkom nášho mesta," konkretizovala Bachňáková. Doplnila, že v záhrade budú možné voľný samostatný pohyb a realizácia rôznych vzdelávacích či zábavných aktivít. "V kombinácii s dostupnou literatúrou v priestoroch knižnice tak pôjde o netradičný spôsob spoznávania regiónu Gemer," avizovala Bachňáková s tým, že sprístupnenie záhrady je plánované v decembri. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita. Je jedným zo šiestich projektov realizovaných v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Záhrada bola navrhnutá v spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom a Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika. bra lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu