Vyjadrenie: K. Cséfalvayová: Do parlamentu som predložila návrh vyhlásenia ...

8. novembra 2019 15:17
Vyjadrenie: K. Cséfalvayová: Do parlamentu som predložila návrh vyhlásenia stavu klimatickej núdze Bratislava 8. novembra (TASR) - Dnes som do NR SR predložila návrh Vyhlásenia stavu klimatickej núdze. Slovensko by sa malo urýchlene pripojiť k tým krajinám, ktoré vyhlasujú stav klimatickej núdze na svojich územiach. Situácia je vážna a nemôžeme sa tváriť, že sa nás to nijako netýka, pretože problematika životného prostredia, enviromentálnych hrozieb a klimatickej zmeny je jednou z najvážnejších otázok súčasnosti. Zvyšovanie teploty v globálnom rozmere je nespochybniteľným faktom a týka sa každého štátu a regiónu, bez ohľadu na jeho geografickú polohu. Vyhlásenie stavu klimatickej núdze v Slovenskej republike by na jednej strane malo byť symbolickým aktom, ktorý má občanom SR zdôrazniť hrozbu, v ktorej sa nachádzame, na druhej strane ale prichádza s návrhmi, ako by mali orgány verejnej správy v súvislosti s klimatickými hrozbami postupovať. A aké úlohy a riešenia by mali v prvom rade prinášať v záujme štátu a jeho obyvateľov. Vedci, aktivisti, aj mladí ľudia po celom svete upozorňujú na to, že koncentrácia CO2 v atmosfére je najvyššia za posledných niekoľko miliónov rokov. Nehovoriac o vymieraní živočíšnych druhov, ich populácie klesajú o desiatky percent. Masívne sa topia ľadovce a ich topenie sa netýka len oblasti Arktídy a Antarktídy. Výskyt extrémnych výkyvov počasia sa už zároveň dotýka každej obce a mesta aj v Slovenskej republike. Zodpovednosť za následky klimatickej zmeny hlavne na našich pleciach. Tých, ktorí si v posledných desaťročiach užívame výsledky bezprecedentného rastu a prosperity vo všetkých oblastiach života. Bolo by obrovskou nezodpovednosťou nechať zničený svet budúcim generáciám, ktoré túto tragédiu nijako nespôsobili. Nehovoriac o bezpečnostných a zahraničnopolitických aspektoch vyplývajúcich zo sucha, neúrody, hladu, ozbrojených konfliktov po celom svete a tým hroziacej masovej migrácie do Európy, či už z Ázie alebo Afriky. Preto verím, že bez ohľadu na stranícku príslušnosť sa Národná rada SR bude týmto materiálom na najbližšej schôdzi vážne zaoberať a aj takto zdôrazní záujem politikov na riešení najvážnejšej hrozby dnešných čias. A pripojí sa k tým, ktorí chcú zodpovedne nakladať s budúcnosťou planéty a životom našich detí. TASR o tom informovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Katarína Cséfalvayová(nezaradená). Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. sum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu