Vyjadrenie: M. Fedor: Na rokovanie NR SR predkladám návrhy Bezpečnostnej...

7. novembra 2019 14:39
Vyjadrenie: Na rokovanie NR SR predkladám návrhy Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR Bratislava 7. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie vlády, schválené parlamentom má byť základným dokumentom, ktorý určuje priority a prácu vlády SR. Vzhľadom na dynamiku bezpečnostného prostredia, v ktorom sa Slovensko nachádza, sa súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prijať aktualizovanú bezpečnostnú a obrannú stratégiu a predložiť ju do Národnej rady SR najneskôr v roku 2017. Podľa uznesenia vlády SR zo 4. októbra 2017 mali byť bezpečnostná a obranná stratégia predložené na rokovanie parlamentu. Bezpečnostná stratégia je základným dokumentom, ktorý formuje politiku štátu voči potenciálnym hrozbám nielen tým vonkajším, ale aj tým vnútorným. Slovensko stojí zoči - voči mnohým novým bezpečnostným hrozbám, na ktoré musia vedieť štátne orgány adekvátne reagovať. Bohužiaľ, dodnes nebola aktualizovaná verzia strategických dokumentov predložená na rokovanie NRSR. Poslednou bezpečnostnou stratégiou schválenou slovenským parlamentom je dokument z roku 2005. Vládou už schválená nová bezpečnostná a obranná stratégia obsahuje aktualizované východiská, priority aj definície možných ohrození, čo tvorí základ pre efektívne a zmysluplné fungovanie bezpečnostných orgánov štátu. Z neobhájiteľných dôvodov sa návrh Bezpečnostnej stratégie SR ako aj Obrannej stratégie SR, doteraz nedostal na rokovanie NR SR. Rozhodol som sa preto využiť právo legislatívnej iniciatívy a oba dokumenty predložiť, v rovnakom znení, ktoré schválila vláda v roku 2017, na rokovanie NRSR. Vládna koalícia vznikla ako nutné spojenie pro-európskych politických síl, dokonca sama sa nazvala hrádzou proti extrémizmu. Práve podpora oboch materiálov vládnymi poslancami bude iste potvrdením, že pompézne deklarácie na podporu našej zahraničnopolitickej orientácie a bezpečnostného ukotvenia, neboli len účelovým zavádzaním. Podpisy lídrov koaličných strán pod základným dokumentom vlády, tak dostanú šancu prejsť testom zodpovednosti. TASR o tom informoval poslanec Národnej rady SR Martin Fedor (nezaradený). Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu