Vyjadrenie: Podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR J. Urbancovej...

6. novembra 2019 18:07
Vyjadrenie podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR Jarmily Urbancovej k vyhláseniu Daniely Švecovej Bratislava 6. novembra (TASR) - Vzhľadom na rozsah poverenia od bývalej predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky som sa v uplynulých piatich rokoch nemala možnosť akýmkoľvek spôsobom podieľať na správe Najvyššieho súdu ani na rozhodovaní o použití rozpočtových prostriedkov. Uvedené kompetencie mala do vzniku Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bývalá predsedníčka Najvyššieho súdu JUDr. Švecová a od vzniku kancelárie aj JUDr. Ivan Solej, ktorý sa priamo a výlučne zodpovedal len JUDr. Švecovej. JUDr. Solej mi nepredkladal žiadne relevantné správy ani informácie o hospodárení kancelárie Najvyššieho súdu, pričom táto situácia sa nezmenila ani po skončení funkčného obdobia JUDr. Švecovej, napríklad keď mi ako svojej priamej nadriadenej 3. októbra 2019 predložil správu z vládneho auditu až po viacerých urgenciách a len proti môjmu podpisu! Spochybňovanie záverov vládneho auditu, ich zľahčovanie na jednej strane a spôsob vyjadrenia, resp. nevyjadrenia sa k viacerým auditom zisteným závažným pochybeniam, je len jedným z mnohých spôsobov krytia vlastných zlyhaní JUDr. Soleja pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Osobne som pripravená urobiť všetko pre pokračovanie projektov, ktoré budú reálnym prínosom pre Najvyšší súd, nie len pre úzku skupinu vyvolených. Nebudem preto kryť netransparentnosť ani nehospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov. Na rekonštrukciu budovy na Župnom námestí, ktorá je ešte stále v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, nemá Najvyšší súd v rozpočte reálne žiadne finančné prostriedky, napriek tomu odvolaný vedúci kancelárie JUDr. Solej už stihol "pre potreby" Najvyššieho súdu prenajať budovy v Starom meste na Lazaretskej a Zámockej ulici. Vzhľadom na výsledky vládneho auditu a iné zistené nedostatky som iniciovala ďalšie kontroly na preverenie podozrení z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Fabulácie Daniely Švecovej o "vytváraní atmosféry absolútneho strachu medzi zamestnancami Najvyššieho súdu, vydávaní deštrukčných opatrení i drastickom spôsobe výkonu niektorých opatrení a rozhodnutí" nie sú podľa mňa hodné akéhokoľvek komentára. TASR o tom informovala podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Jarmila Urbancová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu