Prešov: Detská psychiatria FNsP zdvojnásobila kapacitu svojich lôžok

22. októbra 2019 13:10
Prešov 22. októbra (TASR) - Kapacita lôžok ošetrovacej jednotky detskej psychiatrie Psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa zdvojnásobila. V utorok tam ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) otvorila zrekonštruované priestory. Prostriedky, vyčlenené z kapitálových výdavkov rezortu zdravotníctva, predstavovali 752.500 eur na stavebnú rekonštrukciu a 50.000 eur na technické vybavenie. "Verejné obstarávanie vygenerovalo úsporu vo výške 56.000 eur. Tieto peniaze chceme využiť pre potreby oddelenia detskej psychiatrie takým spôsobom, že budeme rekonštruovať denný stacionár a priestory na voľnočasové aktivity detských pacientov, ktorí tu strávia 24 hodín denne niekoľko týždňov. Potrebujeme sa postarať nielen o jeho duševné zdravie, ale aj o voľnočasové aktivity, ktoré sú prísne regulované a pod dozorom detských psychiatrov," povedal generálny riaditeľ FNsP J. A. Reimana v Prešove Radoslav Čuha. Na zrekonštruovanej ošetrovacej jednotke detskej psychiatrie sa nachádza 30 lôžok. Rekonštrukciou boli vytvorené aj dve denné miestnosti, terapeutická miestnosť pacientov, telocvičňa, jedáleň a učebňa. Problém, ktorý sa týka i prešovskej detskej psychiatrie, je nedostatok detských psychiatrov. Rezort zdravotníctva preto pripravuje zmenu. "V rámci vzdelávania detských psychiatrov ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje zmenu výnosu minimálneho štandardu. Keď už má niekto psychiatriu vyštudovanú alebo urobenú skúšku z psychiatrie, tak mu bude stačiť iba dva a pol roka doštudovať detskú psychiatriu, aby sme týmto spôsobom čím skôr dali do systému kvalitných detských psychiatrov. Podobnými zmenami prejdú aj ďalšie špecializácie. Tento výnos by mal byť hotový asi v decembri," uviedla Kalavská. Podľa hlavnej odborníčky Slovenska pre detskú psychiatriu Terézie Rosenbergerovej, narastá počet detských pacientov so všetkými druhmi porúch. "Čo sa týka detských psychiatrov, je situácia na Slovensku katastrofálna. Je nás približne 46, z toho polovica v dôchodkovom veku. Mladí psychiatri nemajú veľmi záujem o prácu na detskej psychiatrii, pretože to nie je len práca s jedným pacientom. Je to rodič, škola, psychológ a mnoho iných ľudí, ktorí zasahujú do práce. Niekedy vôbec nie je problém s dieťaťom, ale s okolím," vysvetlila Rosenbergerová s tým, že v Prešove nie je žiaden ambulantný pedopsychiater. "Na celé východné Slovensko pracujú na plný úväzok iba tri detské pedopsychiatrické ambulancie, čo je veľmi málo," zdôraznila odborníčka pre detskú psychiatriu. "Na úseku detskej psychiatrie poskytujeme ústavnú starostlivosť o detských pacientov pred ich umiestnením do resocializačných centier. Najčastejšie sa stretávame s pacientmi s poruchami správania a emočného prežívania a s pacientmi so zneužívaním až závislosťou na rôznych psychoaktívnych látkach. Z ďalších diagnóz to sú mentálne retardácie, úzkostné a depresívne poruchy. Otvorením nového úseku detskej psychiatrie sa rozšíri kapacita počtu lôžok a zvýšia sa možnosti terapeutických aktivít vrátane využitia liečebných benefitov multisenzorickej miestnosti," povedala primárka Psychiatrického oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov Zuzana Horvátová. V súčasnosti má Psychiatrické oddelenie FNsP J. A. Reimana v Prešove 180 lôžok, z toho 70 akútnych, 50 chronických, 20 lôžok medicíny drogových závislostí, desať lôžok súdom nariadenej ochrannej liečby a 30 lôžok detskej psychiatrie. Od začiatku roka do konca septembra bolo na oddelení hospitalizovaných 2189 pacientov, z toho 119 detských. Chod oddelenia zabezpečuje 175 zamestnancov. Ošetrovacia jednotka detskej psychiatrie poskytuje zdravotnú starostlivosť od 1. apríla 2018. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukové záznamy, foto a videozáznam. man ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu