Martin: V UNM otvorili zrekonštruované priestory psychiatrickej kliniky

13. septembra 2019 12:48
Martin 13. septembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) otvorili v piatok priestory psychiatrickej kliniky po rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala investíciu okolo 40.000 eur. Prednosta Psychiatrickej kliniky UNM Igor Ondrejka pripomenul, že budovu otvorili v roku 1967. "Boli v nej primárske byty, ktoré sa postupne uvoľňovali a rozširovala sa klinika psychiatrie. Od prvého dňa boli diagnostikovaní, liečení, rehabilitovaní detskí aj dospelí pacienti. Už počas 70. rokov minulého storočia sa využívali všetky tri poschodia kliniky. Na zníženom prvom poschodí bola rehabilitácia a ambulantná starostlivosť. Postupne sa vytvorili aj výučbové miestnosti pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine," povedal Ondrejka. Podotkol, že od 70. rokov minulého storočia nenastala v priestoroch zásadná zmena, okrem malých úprav či maľovania. "Pôvodne sme uvažovali, že priestor je takmer nerekonštruovateľný, bude to pivnica a prerobíme podkrovie. Hľadali sme riešenie vyše roka. Našlo sa a vidíme výsledok. Máme moderné rehabilitačné oddelenie pre dospelých pacientov a deti. V ďalšej časti denný stacionár, ambulanciu a príjemné priestory pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty," uviedol prednosta Psychiatrickej kliniky UNM. Vedúci technicko-prevádzkového odboru UNM Peter Maruniak vysvetlil, že išlo o komplexnú rekonštrukciu suterénnych priestorov pavilónu, v ktorom má sídlo Psychiatrická klinika UNM. "Rekonštruovali sme elektroinštalačnú časť, okná, omietky, podlahy, podhľady. Dávali sa nové svietidlá a rekonštruovali sa sociálne zariadenia. Snažili sme sa investičné náklady držať pri zemi, lebo situácia v zdravotníctve ani u nás v zariadení nie je finančne nejako výnimočne dobrá. Ale treba povedať, že dobudovanie priestorov vnútorným zariadením bolo zo sponzorských peňazí," dodal Maruniak. Pri rekonštrukcii pomáhalo aj občianske združenie Matka a dieťa Turca. "Sme partnerom nemocnice od roku 2006 a každý rok v nej realizujeme nejaký projekt. Tu sme pomáhali s nábytkom a so športovým vybavením. Nemocnica sa postarala o dosť výraznú rekonštrukciu týchto priestorov. V prípade, keď je vysoká miera spoluúčasti, tak veľmi radi pomôžeme," doplnila predsedníčka združenia Petra Piršelová. Psychiatrická klinika UNM má podľa Ondrejku lôžkovú kapacitu 47 postelí, z toho oficiálne desať detských a desať stacionárnych miest. "Sme celoročne naplnení. Čo sa týka duševných porúch, chorobnosť sa zvyšuje. Máme nadregionálnu pôsobnosť, sú u nás hospitalizovaní najmä deti a adolescenti z celého Slovenska. Keď majú akútne psychické problémy a závažné duševné poruchy, kde treba presnú diagnostiku a moderné vyšetrenia," uzavrel Ondrejka. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukové záznamy. mj lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring