Beladice: V okolí zreštaurovaného kríža vznikne nová oddychová zóna

14. septembra 2019 12:00
Beladice 14. septembra (TASR) - Univerzálny priestor, ktorý ponúkne miesto na rozjímanie, relax, zábavu a zároveň pripomenie históriu obce Beladice (okres Zlaté Moravce), vznikne v okolí starobylej sakrálnej pamiatky Spomienka. Centrom priestoru bude zrekonštruovaný kríž z roku 1798. "Obec i poslanci majú snahu o prezentáciu našej minulosti. Prvou lastovičkou je práve rekonštrukcia kríža, ktorý je pamätihodnosťou obce. Dali sme ho odborne zrekonštruovať a v jeho okolí chceme vytvoriť oddychovú zónu," uviedol starosta Mário Žáčik. Autorom projektu je krajinný architekt Zoltán Balko. Podľa jeho slov stál pred neľahkou úlohou. "Na jednej ploche má byť kríž, určený skôr na pokojné rozjímanie, a zároveň ihrisko. Bolo nutné nájsť riešenie, aby si tieto dve aktivity neodporovali. Zároveň som chcel priestor využiť aj na pripomienku dejín Beladíc a toho, že obec tvoria štyri kedysi samostatné obce," vysvetlil Balko. Zrekonštruovaný kríž preto bude stáť uprostred štyroch chodníkov, ktoré budú symbolizovať krížne cesty. Tie zároveň rozdelia plochu na štyri časti, ktoré budú symbolizovať štyri časti obce, teda Beladice, Pustý Chotár, Veľké a Malé Chrášťany. Názvy niekdajších samostatných dedín by podľa Balka mohli byť v priestore vhodne uvedené. "Projekt počíta s tým, aby bolo okolo kríža dostatok miesta na pokojné tiché posedenie. Budú tu miesto na posedenie či modlitbu i stromy, ktoré poskytnú príjemný tieň. Okolie i podklad nebudú robené ,mestským' spôsobom, ale vidieckym štýlom z prírodných materiálov a so sypaným povrchom," uviedol Balko. Súčasťou priestoru bude aj ihrisko a relaxačná zóna. "Hracie prvky v nej budú umiestnené v terénnej depresii, čím vznikne svojbytný priestor, ktorý nebude rušiť okolie kríža. Všetko bude doplnené výsadbou zelene. Použité budú výlučne prírodné materiály, na hojdačky, preliezačky a šmýkačku agátové drevo a na chodníky ploché kamene," povedal Balko. Nový relaxačný a oddychový priestor má v Beladiciach vzniknúť počas jesene. "Celkové náklady na realizáciu vrátane reštaurovania kríža sa budú pohybovať na úrovni 10.000 až 12.000 eur. Snažíme sa získať prostriedky od sponzorov a vypísali sme aj verejnú zbierku na transparentný účet, takže financovanie bude zabezpečené aj takýmto spôsobom," dodal Žáčik. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukové záznamy a fotoreportáž. TASR vydáva o obci Beladice seriál spravodajských materiálov. van lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring