Avízo: Beladice sa spomínajú v roku 1156, dnešnú podobu získali až v 20. storočí

13. septembra 2019 14:00
Beladice 13. septembra (TASR) - Obec Beladice v Zlatomoravskom okrese sa po prvýkrát spomína v písomných záznamoch v roku 1156. História Beladíc v ich súčasnej podobe sa však začala písať až o osem storočí neskôr, keď sa v roku 1976 k obci pričlenili aj dediny Malé a Veľké Chrašťany a Pustý Chotár. Beladice tak tvoria štyri časti, ktoré boli kedysi samostatnými obcami. V nich žili v minulosti vplyvné šľachtické rody, ktoré tu po sebe zanechali aj svoje honosné sídla. V Beladiciach sa tak do dnešných čias zachovali tri kaštiele. Z nich je však zrekonštruovaný a využívaný ako hotel iba kaštieľ v Pustom chotári. Ďalšie dve šľachtické sídla postupne chátrajú. Kaštieľ v časti Beladice patril šľachtickému rodu Szentiványi. Po vojne bol ich majetok skonfiškovaný a spolu s honosným sídlom prešiel do rúk štátu. "Až do roku 1993 tu sídlilo poľnohospodárske učilište. Po jeho zániku prešiel do rúk súkromného vlastníka. V jeho areáli je dnes možné vidieť niekdajšie mauzóleum rodiny, ktoré je už ale v schátrané. Vo veľmi zlom stave je aj kaštieľ rodiny Szirányiovcov vo Veľkých Chrašťanoch. Je v súkromných rukách a obec naň nemá dosah," vysvetlil starosta obce Mário Žáčik. Históriu Beladíc bude pripomínať i najnovší projekt. Jeho výsledkom bude univerzálny priestor, ktorý ponúkne možnosti na rozjímanie, relax, zábavu a zároveň pripomenie históriu obce Beladice. Vznikne v okolí starobylej sakrálnej pamiatky Spomienka, kde obec v blízkosti zreštaurovaného kríža z 18. storočia vybuduje priestor na pokojné posedenie, ale aj na hry pre rodiny s deťmi. "Rozdelenie plochy na štyri časti bude zároveň symbolizovať skutočnosť, že Beladice vznikli spojením štyroch dedín," uviedol autor projektu Zoltán Balko. V rámci rozvojových aktivít plánuje obec v blízkom čase realizáciu dvoch väčších investícií. Prvá má smerovať do výstavby chodníkov, ktoré podľa Žáčika v Beladiciach chýbajú prakticky od jej zlúčenia s ostatnými dedinami v roku 1976. "Chodníkmi chceme prepojiť Malé a Veľké Chrašťany s časťou Beladice, ktorá sa následne spojí aj s Pustým Chotárom," vysvetlil starosta. Ďalšou veľkou investíciou, ktorú obec pripravuje, je modernizácia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd (ČOV). Obec ju chce realizovať v rámci mikroregiónu Podtríbečie - Drevenica. Projekt počíta s nákupom modernej plnoautomatickej technológie a s rozšírením kapacity ČOV. UPOZORNENIE: TASR pripravuje na sobotu 14. septembra seriál spravodajských materiálov o obci Beladice. van jur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring