Scheduled Events for T H U R S D A Y, September 12

11. septembra 2019 20:27
BRATISLAVA 09.00 parliamentary session Parliament, Namestie A. Dubceka 1 THE CZECH REPUBLIC **** Meeting of Visegrad Four and western Balkans prime ministers, held to discuss current European issues, to be covered by TASR correspondent Prague mf
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu