V B.Bystrici spustia pilotný infoprojekt o potrebe ochrany duševného vlastníctva

11. septembra 2019 15:55
Banská Bystrica 11. septembra (TASR) - Význam duševného vlastníctva v týchto dňoch vysvetľujú slovenskej odbornej verejnosti i podnikateľom zástupcovia európskych inštitúcií. Členovia delegácie sa v stredu stretli i s predstaviteľmi a zamestnancami Úradu pre priemyselné vlastníctvo (ÚPV) v Banskej Bystrici a aj s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom. Ako TASR informovala Lucia Spišiaková z ÚPV, na návštevu pricestovali výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) Christian Archambeau a Joao Negrao, riaditeľ Medzinárodnej spolupráce a legislatívnych záležitostí. ÚPV plánuje spolu s mestom Banská Bystrica spustiť od budúceho roka pilotný projekt Authenticities, ktorého cieľom je prostredníctvom vzdelávacích či mediálnych aktivít informovať občanov o potrebe ochrany duševného vlastníctva. "S oboma organizáciami veľmi radi spolupracujeme, pretože nám pomáhajú a poskytujú aj granty na rozvoj našich aktivít. Vyrábajú edukačné programy, čím robia propagáciu ochranným známkam a dizajnom," uviedla pri príležitosti návštevy generálna tajomníčka služobného úradu ÚPV Petra Presperínová. Podľa nej dokáže EUIPO napríklad formou inštruktážnych videí veľmi zrozumiteľne a názorne vysvetľovať otázky ochranných známok a duševného vlastníctva. Ďalšiu formu pomoci európskych inštitúcií predstavuje skupina odborníkov pod názvom Observatory, ktorá má za cieľ zabraňovať pirátstvu či zneužívaniu patentov a ochranných známok. Využívanie práva duševného vlastníctva - vrátane prihlasovania patentov či ochranných známok - nielen eliminuje straty pri nekalých konkurenčných praktikách, ale priamo a pozitívne ovplyvňuje ekonomické výsledky. Ako informuje ÚPV, napríklad mzdy v odvetviach intenzívne využívajúcich duševné vlastníctvo sú vyššie o 46 percent v porovnaní s ostatnými oblasťami. "Takéto odvetvia v súčasnosti vytvárajú približne 28 percent všetkých pracovných miest v EÚ a priamo zamestnávajú vyše 60 miliónov obyvateľov EÚ." Právo duševného vlastníctva je kľúčové aj pre podnikateľský sektor. Malé a stredné podniky, ktoré majú zapísané aspoň jedno právo duševného vlastníctva, majú podľa ÚPV o 21 percent vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu vyšší ekonomický rast, a o 10 percent vyššiu pravdepodobnosť, že sa stanú rýchlo rastúcim podnikom. Zatiaľ čo patent vždy predstavuje nové technické riešenie, ochranná známka je slovná, obrazová, prípadne zvuková definícia, ktorá chráni originalitu výrobku alebo poskytovaných služieb. Podľa Spišiakovej sa registrácia akéhokoľvek nápadu skôr či neskôr ukáže ako užitočná - napríklad už pri prihlásení má vlastník ochrannej známky právo prednosti a odkedy je zaregistrovaná, má na ňu monopol, takže nik iný nemôže takúto ochrannú známku využívať. V Banskej Bystrici pôsobí dokonca špecializovaný súd pre priemyselno-právnu ochranu. "Ochrana duševného vlastníctva nadobúda čoraz väčší význam, keďže práve nápad a kreativita sa v súčasnom svete stávajú najcennejšou komoditou," pripomenula zástupkyňa ÚPV. jop mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu