Vyjadrenie: Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa dnes stretol s ...

10. septembra 2019 14:53
Vyjadrenie: Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa dnes stretol s predsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Bratislava 10. septembra (TASR) - Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa dnes stretol s predsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Soňou Pőtheovou. Predmetom pracovného stretnutia bolo dodržiavanie ústavnosti pri ochrane pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním osobných údajov, a tiež anonymizácia a ochrana osobných údajov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí. Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky a predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bude v prípade potreby nápomocný zamestnancom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, poskytne im konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov a metodicky ich usmerní pri spracúvaní osobných údajov. TASR o tom informoval Tomáš Senaj z Odboru tlačového a informačného Kancelária Ústavného súdu SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu