B.Bystrica: Mesto sumou 40.000 eur podporí projekty, ktoré skvalitnia život ľudí

13. augusta 2019 19:44
Banská Bystrica 13. augusta (TASR) - Na projekty, ktoré skrášlia Banskú Bystricu a skvalitnia život jej obyvateľov, mesto v participatívnom rozpočte (PR) vyčlenilo v tomto roku 40.000 eur. Do budúcnosti prisľúbilo hľadať zdroje na navýšenie tejto sumy. TASR o tom informoval Vladimír Ivan, hovorca Koordinačnej rady (KR) PR Banská Bystrica. Ako Ivan zdôraznil, konečné návrhy projektov pre rok 2020 je potrebné odovzdať do 27. septembra a je povinné zúčastniť sa aspoň na jednom zo štyroch stretnutí tematických skupín, kde participanti môžu svoje projekty konzultovať s členmi KR PR. Najbližšie sa uskutoční vo štvrtok 15. augusta o 17.00 h v zasadačke magistrátu. "Participácia umožňuje verejnosti aktívne sa zapájať do správy vecí verejných, a to i prostredníctvom participatívneho rozpočtu, ktorý ponúka ľuďom možnosť zapojiť sa do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z mestského rozpočtu," konštatoval Ivan. Počas predchádzajúcich ročníkov sa v Banskej Bystrici z participatívneho rozpočtu zveľadilo napríklad Komunitné centrum na sídlisku Fončorda, vybudovali sa singletraily nad Laskomerskou dolinou alebo sa pripravila séria kultúrnych podujatí, ktoré doplnili tradičné kultúrne leto pod Urpínom. Maximálna výška podpory jedného projektu je 10.000 eur. O tom, ktoré získajú finančnú podporu, rozhodnú občania hlasovaním. ekc vs
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu