Oznámenie: Pracovné stretnutie Ministerstva vnútra SR a SHMÚ s médiami

7. augusta 2019 10:09
Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pozývajú na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. augusta o 09.30 h v sídle MV SR na Drieňovej 22 v Bratislave. Téma: Poskytovanie meteorologických, hydrologických a smogových výstrah od SHMÚ Sekcii krízového riadenia MV SR a následné vyrozumievanie občanov Slovenskej republiky. Vyrozumenie prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany pri meteorologických výstrahách. Obrazový materiál ako príklady vplyvov jednotlivých výstrah. Priblíženie Centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska Sekcie krízového riadenia MV SR. Informácie poskytnú: - Marián Dritomský, generálny riaditeľ Sekcie krízového riadenia MV SR, - Jozef Csaplár, riaditeľ Centra predpovedí a výstrah SHMÚ. Účasť je potrebné potvrdiť na adrese: petar.lazarov@minv.sk (údaje: meno, periodikum/médium, e-mail, telefón). TASR o tom dnes informoval hovorca MV SR Petar Lazarov. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu