Papradno: Nový zvolávací systém zvýši akcieschopnosť dobrovoľných hasičov

6. augusta 2019 12:36
Papradno 6. augusta (TASR) - Zásahová jednotka Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v obci Papradno v Považskobystrickom okrese je akcieschopnejšia vďaka novému zvolávaciemu systému Ondrulík 3. Vytvoril ho elektrotechnik, papradniansky rodák a dobrovoľný hasič zo susednej obce Brvnište Ľuboš Balušík. Inštaláciou nového systému sa hasiči dokážu zvolať oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie. Okrem toho dokáže jednou SMS či prezvonením určenými osobami spustiť sirénu na hasičskej zbrojnici aj na diaľku. "Zariadenie pri spustení sirény dokáže odosielať SMS a volať na telefónne čísla navolené v telefónnom zozname. Je to rozdelené do skupín - hlavný poplach, keď húka siréna a vedia o tom všetci v zozname. Druhá skupina je tichý poplach, keď sa nehúka, iba sa zvolajú SMS a volaním ľudia, ktorí sú vo výjazdovej jednotke," doplnil Balušík s tým, že prednosťou systému je automatické spustenie sirény. Podľa predsedu DHZ Papradno Borisa Balušíka je DZH Papradno zaradený v A kategórii, od nahlásenia udalosti musí výjazdová jednotka z hasičskej stanice vyraziť do desiatich minút. "Keď som prijal z operačného strediska HaZZ telefonát, vzápätí som musel obvolávať členov výjazdovej jednotky, pritom sa obliekať a presúvať sa na hasičskú stanicu. Bolo to komplikované. Výjazdová jednotka má 26 členov, mnohí to nedvíhali na prvýkrát, niektorí to nezdvihli vôbec, a tým sa naťahoval čas. Teraz stačí, keď po prijatí oznámenia zatelefonujem na predvolené číslo, automaticky sa spustí siréna a systém začne rozposielať SMS," povedal Balušík s tým, že systém je nastavený aj na tichý poplach, keď volajú hasičov do inej lokality a nie je potrebné spustiť sirénu. Nový zvolávací systém si pochvaľuje aj starosta Papradna, bývalý dobrovoľný hasič Roman Španihel. "Podobný systém majú v susednej obci Brvnište, náš je však zmodernizovaný a je prepojený v rámci celej Papradnianskej doliny. Ani náklady na nový systém neboli také vysoké, ako keby sme si podobný systém kúpili od komerčných firiem. Je to dobré, že to prišlo od človeka, ktorý je od nás. Hasiči si na to zarobili brigádami a podujatiami v obci," uzavrel starosta. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. pok lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu