Vyjadrenie: Kancelária NR SR ostro odsudzuje činy, ktoré ohrozujú bezpečnosť...

20. júla 2019 13:18
Vyjadrenie: Kancelária NR SR ostro odsudzuje činy, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie robotníkov, respektíve v budúcnosti návštevníkov areálu Bratislava 20. júla (TASR) - Kancelária (K) NR SR odsudzuje konanie protestujúcich a prítomných novinárov, ktorí sa zúčastnili na incidente v priestoroch zákonodarného zboru, neuvážene ohrozovali bezpečnosť staveniska pri parlamente a aj samotných robotníkov, ktorí sa na stavbe v čase incidentu nachádzali. Prípadom sa už zaoberá polícia. K NR SR po incidente zabezpečila bezodkladné vypratanie predmetného znečisteného priestoru.Následne vyčísli škodu, ktorá bola spôsobená tým, že boli mimoriadne povolaní zamestnanci K NR SR na pracovný výkon, objednaná technika, likvidácia odpadu. V prípade, že táto suma a okolnosti tohto incidentu naplnia skutkové podstaty trestného činu, podá trestné oznámenie. Zároveň musí K NR SR zabezpečiť aj vyhodnotiť zdravotnú nezávadnosť kontaminovanej dlažby. K NR SR sa súčasne obracia na novinárov, ktorí boli v čase incidentu prítomní na mieste, osobitne na pána Kordu, ktorí vedeli o organizovaní tohto podujatia, aby konali v súlade so zákonom. Nevinný protest môže totiž mať ďalekosiahle dopady, čo si účastníci zrejme neuvedomili. Navyše, nezabránenie trestnému činu sa takisto posudzuje za porušenie zákona. Ak teda vopred vedeli o akcii pred páchaním možného trestného činu, mali oznámiť polícii, že sa takýto skutok pripravuje. Akékoľvek narušenie prípravných prác výstavba stožiara v sebe nesie hrozbu ohrozenia tejto stavby a jej statiky a je v záujme všetkých, aby bola stavba bezpečná a postavená v súlade so všetkými predpismi a technickými normami. Neodborné zásahy, napríklad vo forme vstupu niekoľkotonového vozidla do bezprostrednej blízkosti stavebnej jamy, či vysypanie nákladu, môže narušiť stabilitu a technické podmienky staveniska a teda mať vplyv aj na samotnú stavbu. Incident je o to závažnejší, že v tom čase boli na stavenisku prítomní aj robotníci, ktorí mohli utrpieť zranenia. Prípadom sa už zaoberá aj polícia a K NR SR verí, že PZ SR ozrejmí predmetný incident. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR Tomáš Kostelník. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu