Oznámenie: Úrad na ochranu osobných údajov dáva do pozornosti...

17. júla 2019 13:56
Úrad na ochranu osobných údajov dáva do pozornosti verejnú konzultáciu Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB) k usmerneniam o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení. Verejnosť sa má možnosť vyjadriť k usmerneniam, ktoré prijal na júlovom plenárnom zasadnutí Európsky výbor na ochranu osobných údajov, do 6.septembra 2019. Usmernenia sa venujú oblastiam ako: zákonnosť spracúvania (právny základ), vylúčenie monitorovania spod pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov z dôvodu spracúvania fyzickou osobou výlučne pre domácu činnosť, poskytnutie videonahrávky tretím stranám, spracúvanie biometrických údajov, právo na prístup, právo namietať a právo na výmaz, informačná povinnosť, štandardná a špecificky navrhnutá ochrana a iné. Usmernenia sú dostupné na https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en. Pripomienky do 6. septembra 2019 je nutné zaslať v anglickom jazyku priamo na emailovú adresu EDPB - EDPB@edpb.europa.eu. TASR o tom informovala Tamara Valková z Úradu na ochranu osobných údajov SR Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ghm
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu