Prešov: Mesto vyhodnotilo súťaž na podobu prírodného kúpaliska Delňa

12. júla 2019 11:10
Prešov 12. júla (TASR) - Urbanisticko-architektonická a krajinárska súťaž návrhov Prírodné kúpalisko Delňa, ktorú mesto vyhlásilo v marci, pozná svojho víťaza. Odbornej porote sa najviac páčil návrh košických architektov. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, cieľom súťaže bolo nájsť najlepšie riešenie celého areálu prírodného kúpaliska vrátane plôch, ktoré nie sú v súčasnosti využívané. "Na prvom mieste sa umiestnil súťažný návrh od autora Architektonické štúdio Átrium s.r.o. z Košíc, ktorý prináša veľmi jednoznačný a čistý koncept. Jeho hlavnú os tvorí pešia a obslužná trasa od vstupu do areálu pozdĺž severného brehu vodnej nádrže. Zahŕňa tiež sektor dennej rekreácie a oddychu oddelený od pobytovej zóny s chatkami a kempingom. Tretím silným prvkom je pavilón s vybavenosťou na západnom brehu nádrže, ktorý prepája vstupné priestory do areálu s hotelom," uviedla Šitárová. Ako jeden z mála návrhov podľa jej slov logicky a príťažlivo rieši nástup do vstupného priestoru areálu, pričom ráta aj s bezbariérovými rampami. Riešenie rozpracované na tri etapy umožňuje minimalizovať finančné náklady na realizáciu. Predpokladané náklady na realizáciu Delne podľa tohto návrhu sa odhadujú vo výške viac ako dva milióny eur. "Pozitívne hodnotím predovšetkým to, že zachovávame prírodný areál, ktorý zveľadíme a viac prispôsobíme potrebám rekreantov. Jednou z noviniek bude možnosť kempovania, ktorú môžu využiť najmä mimoprešovskí návštevníci, ako aj návštevníci Dobrého festivalu. Pôvodnú vodnú plochu doplníme o rôzne atrakcie a vytvorenie komfortnejšieho plážového vstupu. Výhodou návrhu je, že si nebude vyžadovať vysoké investície a s realizáciou vieme začať veľmi skoro," uviedla primátorka Andrea Turčanová na adresu víťazného návrhu. Druhé miesto získal súťažný návrh Rudolfa Kozlaia z Berlína, tretie návrh Zuzany Závadskej z Topoľčian. Ďalší uchádzači sa umiestnili na štvrtom až ôsmom mieste. Do súťaže sa zapojili autori zo Slovenska a Nemecka. "S víťazom súťaže mesto Prešov pristúpi k priamemu rokovaciemu konaniu na vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, ktoré je však podmienené schválením finančných prostriedkov v mestskom zastupiteľstve. V druhej polovici augusta mesto zrealizuje v priestoroch Mestského úradu výstavu ocenených a odmenených návrhov," dodala Šitárová. man jur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu