Humenné: Prokuratúra potvrdila, že poverovanie riaditeľky ZUŠ bolo nezákonné

24. mája 2019 16:20
Humenné 24. mája (TASR) - Krajská prokuratúra (KP) Prešov potvrdila nezákonnosť opätovného vymenovania tej istej osoby do funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Humennom bez výberového konania, ktoré sa realizovalo za bývalého vedenia mesta. Podnet v tejto súvislosti podala Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu. Podľa slov súčasného primátora Miloša Merička sa tieto procesy snažia stransparentniť. Mesto ako zriaďovateľ škôl podľa iniciátorov podnetu roky dosadzovalo ľudí do funkcií riaditeľov len na základe poverenia. Podnet na prokuratúru v tejto súvislosti podali vlani. "Okresná prokuratúra ho najskôr odložila odvolávajúc sa na to, že v zákonoch nie je uvedené, koľkokrát najviac za sebou môže zriaďovateľ školy opakovane poveriť dočasne výkonom funkcie riaditeľa školy pedagogického zamestnanca," informovala Lucia Pazičová z Nadácie Zastavme korupciu. Sťažovatelia sa podľa jej ďalších slov odvolali na KP, ktorá im dala za pravdu. Medializovaným prípadom bola ZUŠ na Mierovej ulici, kde bola riaditeľka poverená šesťkrát a mesto výberové konanie nevypísalo päť rokov. "Krajská prokuratúra Prešov po preskúmaní veci konštatovala, že nie je zákonným postupom, pokiaľ zriaďovateľ nevypísal výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej umeleckej školy a opakovane len predlžuje, resp. opätovne vymenuje do funkcie tú istú osobu bez výberového konania," uviedol pre TASR hovorca KP Prešov Marián Spišák s tým, že mesto tak konalo v rozpore so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Podľa prezidenta Slovenskej komory učiteľov Vladimíra Crmomana tento prípad odhalil závažnú dieru v školskom systéme. "Hoci sa tieto nezákonné poverovania diali opakovane niekoľko rokov, absentoval opravný prostriedok, po ktorom by v krátkom čase došlo k náprave. Ani medializácia a naliehanie štátnych inštitúcií nedonútili zriaďovateľa vypísať výberové konania vo všetkých školách a školských zariadeniach v jeho pôsobnosti. Dúfam, že teraz dôjde k opatreniam, po ktorých si už žiadny zriaďovateľ nedovolí takéto masívne porušovanie demokracie," konštatoval. Školy hospodária s verejnými prostriedkami a smerujú k nim aj eurofondy, preto je podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej dôležité, aby ich viedli tí najschopnejší odborníci, ktorí vzídu z demokratickej súťaže. "K iniciatíve učiteľov sme sa pridali preto, že transparentný a zákonný výber riaditeľov eliminuje korupčné prostredie a klientelizmus," povedala. Primátor zatiaľ oficiálne stanovisko prokuratúry nepozná. "Neviem sa k tomu teda vyjadriť, ale, čo sa týka legislatívy, tak pravdepodobne došlo k nejakým pochybeniam," uviedol Meričko pre TASR. Myslí si, že poverovanie riaditeľov v niektorých prípadoch aj na niekoľko rokov nebolo fér nielen voči nim. Uviedol, že ešte ako opozičný poslanec spoločne so svojimi kolegami na tento problém poukazovali. "My sme potom, čo som prevzal úrad, okamžite začali konať a spustili sme proces výberových konaní na všetky neobsadené miesta riaditeľov škôl," spomenul s tým, že časť z nich je ukončená, niektoré sa ešte konajú a iné zas pripravujú. Na budúci týždeň bude napr. menovať riaditeľa centra voľného času, ktorý tam bol poverovaný približne šesť rokov. "Naozaj sa snažíme tento proces stransparentniť a robiť všetko tak, ako nám legislatíva káže," ozrejmil. Dúfa, že mesto v tejto súvislosti nebude sankcionované. Spišák uviedol, že zo správy mesta Humenné a predložených príloh vyplýva, že zriaďovateľ vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa tamojšej základnej umeleckej školy a na návrh rady školy vymenoval riaditeľku do funkcie ešte v máji tohto roka. "Vzhľadom na uvedené KP Prešov 3. mája 2019 odložila opakovaný podnet bez prijatia niektorého z právnych prostriedkov, ktorými prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, nakoľko zriaďovateľ medzičasom sám odstránil porušenie zákona," uzavrel. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. mzd vs
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu