Scheduled Events for T H U R S D A Y, May 16

15. mája 2019 19:42
BRATISLAVA 09.00 Parliament's session Parliament, Nam. A. Dubceka 1 11.00 Slovak Foreign Affairs Minister to receive his Swiss counterpart Ignazio Cassis Foreign Affairs Ministry, Hlboka Cesta 2 HELSINKI ***** Foreign Affairs Minister Miroslav Lajcak to take part in the session of the Council of Europe's Committee of Ministers am
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu