Oznámenie: Podujatie Granty pre samosprávu

14. mája 2019 11:50
V piatok 7. júna sa od 08.30 h v posluchárni P27 na prízemí B-traktu budovy TUKE v budove Slovenskej technickej univerzity na Letnej 9 v Košiciach uskutoční v poradí 3. podujatie Granty pre samosprávu, ktoré organizuje Úrad vlády SR v spolupráci so ZMOSOM a ostatnými riadiacimi orgánmi programov Európskej územnej spolupráce. Účastníci podujatia sa dozvedia o tematických zameraniach programov najmä s akcentom na príslušný región, akými sú: Central Europe a Dunajský nadnárodný program, INTERREG V-A SK-CZ, SK-AT, HU-SK, ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania, Európa pre občanov, Visegrad Fund, INTERACTIII, ako aj Granty EHP a Nórska, o ich alokáciách, o aktuálnych výzvach a dôležitých dátumoch, a nebudú chýbať ani príklady úspešných projektov z praxe. O presnom programe podujatia bude Úrad vlády SR verejnosť informovať. Záujemcovia o podujatie z radov verejnosti sa môžu registrovať na adrese: jan.pangrac@vlada.gov.sk s uvedením svojho mena a priezviska, spoločnosti/firmy/organizácie, ktorú zastupujú a svojho kontaktu. Uzávierka registrácie je dňa 30. mája 2019. TASR o tom dnes informovali z Úradu vlády SR - odbor programov nadnárodnej spolupráce. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu