R. Trnka: Košický kraj po audite prijíma protikorupčné opatrenia

25. apríla 2019 14:49
Košice 25. apríla (TASR) - Po analýze protikorupčného auditu, ktorý na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK) vykonala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS), prijíma kraj zásadné opatrenia. Informoval o tom vo štvrtok predseda KSK Rastislav Trnka. Zámerom je podľa neho investovať verejné peniaze účelne a transparentne a do rozhodovania vo väčšej miere zapájať verejnosť. V rámci zvýšenia transparentnosti plánuje KSK zmeniť rokovania komisií krajského zastupiteľstva na verejné, prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o organizácii referenda, zverejňovať priebežné čerpanie rozpočtu aj register plánovaných investičných akcií. Verejnosť bude mať možnosť vystúpiť na rokovaní krajského zastupiteľstva bez toho, aby to schvaľovali poslanci. Urgentne je podľa Trnku treba riešiť oblasť etiky a konfliktu záujmov, ktorá patrí v rámci hodnotenia TIS v kraji k najhorším. "Znamená to, prijať etické kódexy volených predstaviteľov, teda vedenia župy a poslancov KSK, ako aj etické kódexy zamestnancov úradu kraja a jeho organizácií. Na tom začneme okamžite pracovať," uviedol Trnka pre novinárov. Spomenul aj snahu zaviesť participatívny rozpočet so spolurozhodovaním verejnosti. V rebríčku transparentnosti, ktorý TIS zverejnila v roku 2017, sa KSK v rámci krajov umiestnil na poslednom ôsmom mieste. Protikorupčný audit, ktorý si nechal kraj vypracovať, mal odhaliť konkrétne nedostatky a odporučiť opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť jednotlivé procesy. "Audit je pre nás cestovnou mapou, budeme sa snažiť presadiť z neho čo najviac, pretože je našou snahou rozhýbať Košický kraj k jedným z najtransparentnejších na Slovensku," uviedol Trnka. Experti mimovládnej organizácie robili audit od augusta 2018 do februára tohto roka, hodnotené boli najmä roky 2013 až 2017. "V rámci hodnotenia desať z 15 oblastí skončilo nedostatočne. Etická infraštruktúra chýba kompletne, ale veľké medzery vidíme aj v nezverejňovaní viacerých informácií, respektíve v obmedzení prístupu verejnosti, či už na rôzne komisie zastupiteľstva alebo nezapájanie verejnosti do spolurozhodovania župy," povedal riaditeľ TIS Gabriel Šípoš. Výsledkom auditu sú konkrétne odporúčania zhrnuté v tzv. Pätoro pre Košický samosprávny kraj. Navrhuje zvýšiť štandardy zverejňovania a otvorenosť voči verejnej kontrole, zabezpečiť väčšie zapojenie verejnosti do rozhodovania, prijať etické kódexy, odstrániť zistené legislatívne nedostatky a prehodnotiť zmluvný vzťah pre dodávku tepla do škôl so spoločnosťou Veolia Energy Komfort Košice. Okrem zmluvy na dodávky tepla pre stredné školy Šípoš spomenul aj zmluvy s dopravcami poskytujúcimi autobusovú prepravu, prenájom pre prevádzkovateľa Domova sociálnych služieb v Žehre či zmluvy o prenájme nemocníc. "V zásade tie zmluvy sa nám veľmi často javia tak, že sú napísané v prospech dodávateľov, súkromníkov, a nie v prospech župy, čo je napríklad vidno aj v tom, že sú relatívne ťažko vypovedateľné a sú podpisované na dlhé obdobia, čiže tá župa nemá možnosť vysúťažiť lepšiu ponuku, zareagovať na nové firmy, nové technologické postupy, ale sú tam akoby zabudovaní tí pôvodní dodávatelia na dlhé obdobia," povedal. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. hol mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring