Trnava: Knižnica zrekonštruovala interiér študovne regionálnej literatúry

17. apríla 2019 9:50
Trnava 17. apríla (TASR) - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v stredu slávnostne otvorila zrekonštruované priestory študovne s regionálnou literatúrou. TASR o tom informovala Iveta Šimčíková z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Už niekoľko rokov trvajú rekonštrukčné práce v budove knižnice, ktorá je od roku 2013 národnou kultúrnou pamiatkou. V rokoch 2011 až 2016 sa uskutočnili rekonštrukčné práce exteriéru a od roku 2015 sa začala postupná obnova interiéru. V roku 2018 sa uskutočňovali rekonštrukčné práce v miestnostiach s regionálnou literatúrou, ktorá je súčasťou útvaru referenčných služieb knižnice. "Úlohou regionálneho fondu je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov, systematické budovanie fondu regionálnej literatúry, periodických a neperiodických dokumentov, ktoré mapujú okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec, ich hospodársky, spoločenský, verejný a kultúrny život a prírodné charakteristiky," uviedla Šimčíková. Počas pôsobenia knižnice sa podarilo vybudovať unikátny fond regionálnej literatúry, ktorý má pre súčasnú i budúcu generáciu historickú hodnotu. "Jeho význam možno podložiť neustálym nárastom výpožičiek a záujemcov z radov vysokoškolákov, odbornej verejnosti, pedagógov, žurnalistov, predstaviteľov samospráv a podobne," doplnila Šimčíková. Projekt finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. vm mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu