Bratislava: Staré Mesto hľadá vedúcich oddelení investícií, kultúry a školstva

15. januára 2019 15:34
Bratislava 15. januára (TASR) - Oddelenia investícií, kultúry a školstva Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto by mali viesť najlepší odborníci. Mestská časť ich chce nájsť prostredníctvom výberového konania, do ktorého sa záujemcovia môžu prihlásiť do 8. februára. "Výberové konania sú pripravené na základe manuálu Transparency International Slovensko (TIS) a usmernenia Úradu Vlády SR," uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, ktorá chce vypísať výberové konania aj v prípade oddelení, ktoré majú iba poverených vedúcich. "Výberové konanie pokladám za férovú súťaž, do ktorej sa môže prihlásiť každý a Staré Mesto takto získa najlepších odborníkov," povedala Aufrichtová. Kvalifikačné predpoklady, požiadavky, kritériá, ktoré má spĺňať úspešný uchádzač, taktiež zoznam požadovaných listín a dokladov i organizačné pokyny možno nájsť na webe mestskej časti. em vs
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu