Sociálne: V bratislavskej Rači otvorili centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím

25. októbra 2018 17:23
Bratislava 25. októbra (TASR) - V bratislavskej Rači vo štvrtok slávnostne otvorili vzdelávaco-rehabilitačné centrum Bivio pre ľudí s mentálnym postihnutím. Autormi projektu sú riaditeľka Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR Iveta Mišová a nezávislý expert v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím Marián Horanič. Bivio po taliansky znamená križovatka alebo rázcestie. "Veríme, že ľudí, ktorí sú klientmi rehabilitačného centra, táto križovatka nasmeruje správne, aby sa mohli zamestnať a žiť život, aký chcú," hovorí Mišová. Proces budovania centra trval od konca roku 2013. Budova, v ktorej dnes sídli Bivio, predtým patrila evanjelickej cirkvi a bola v nej škola, lenže podľa Mišovej sa cirkev už o ňu nemohla starať a postupne chátrala. Potrebovala rozsiahlu rekonštrukciu. Pásku pred centrom vo štvrtok symbolicky prestrihla Mišová a s ňou aj Jens-Jorgen Pedersen z Nadácie Velux, ktorá vznik centra podporila, štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš, starosta Rače Peter Pilinský a slovenská priekopníčka v oblasti integrácie mentálne postihnutých ľudí do spoločnosti Elena Kopalová. "Povedali sme si: Poďme sa zamerať na celoživotné vzdelávanie. Poďme pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím k tomu, aby sa mohli plnohodnotne začleniť," priblížila Mišová. Tvrdí, že aj keď sa podarí mentálne postihnutým zamestnať, nie je pre nich ľahké udržať si prácu. Preto ona a jej spolupracovníci chceli zriadiť tréningové centrum, v ktorom by týmto ľuďom pomohli získať a vylepšovať zručnosti. Ondruš na otvorení centra odovzdal Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím osvedčenie od ministerstva. Uviedol, že združenie je len druhým oficiálne registrovaným sociálnym podnikom na Slovensku. "Dlhé roky sa stretávam s ľuďmi, ktorí neveria myšlienke sociálneho podnikania. Pritom v Európskej únii majú sociálne podniky 14,5 milióna zamestnancov a produkujú osem percent hrubého domáceho produktu," tvrdí Ondruš. Sociálne podnikanie je podľa neho prirodzenou súčasťou európskeho ekonomického myslenia. Na Slovensku sa však väčšinou vníma len ako príležitosť pre pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných alebo ľudí s nízkym vzdelaním. "Vraj je to riešenie len pre okresy s vysokou nezamestnanosťou a nemá zmysel podporovať sociálne podnikanie v Bratislave. Aj v Bratislave je však priestor podporovať ľudí, ktorí sú rôznym spôsobom znevýhodnení," tvrdí štátny tajomník. Do centra Bivio by MPSVR podľa neho mohlo organizovať rôzne exkurzie, aby nimi inšpirovali ľudí k sociálnemu podnikaniu. V centre je dnes práčovňa, kaviareň, reštaurácia, hotel a rehabilitačno-vzdelávacie centrum, ktoré má kapacitu desať klientov. Okrem prípravy na zamestnanie ponúka centrum Bivio aj niekoľko pracovných miest pre zdravotne postihnutých. Podľa Mišovej má momentálne 27 zamestnancov, z toho deväť so zdravotným znevýhodnením. Osem z nich má mentálne postihnutie. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. lum lb pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu