Bojnice: Stretli sa verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

29. septembra 2018 12:20
Bojnice 29. septembra (TASR) - Témou 1. Medzinárodnej odbornej konferencie pre manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá sa konala vo štvrtok (27.9.) a v piatok (28.9.) v Bojniciach, bola Kvalita opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 21. storočia. Zorganizovala ju Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS), spoločnosť Artspect a Linet v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKS a PA). Jej účastníci prijali v závere spoločné vyhlásenie k súčasným problémom v tejto oblasti. Vyše 200 účastníkov konferencie, zväčša verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb konštatovalo, že návrh zákona o dlhodobej starostlivosti, ktorý by mohol podľa nich komplexne a systémovo riešiť prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), vrátane financovania ošetrovateľskej starostlivosti, nepokračuje v legislatívnom procese. Proces sa zastavil, a preto zúčastnení žiadajú o pokračovanie prípravy tohto zákona, o zverejnenie jeho téz ešte pred spustením pripomienkového konania tak, aby sa mohla včas zapojiť odborná verejnosť. "Zástupcovia zdravotných poisťovní informovali o počte už uzavretých zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) deklarovala 38 zazmluvnených poskytovateľov s počtom lôžok 3000, ZP Dôvera 22 s 500 lôžkami, Union 12 s počtom lôžok 200, čo predstavuje spolu len málo viac ako jednu tretinu minimálnej siete. Je to fiasko celého procesu a snahy, aby sa preplácanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb stalo ďalším zdrojom financovania zabezpečenia sociálnych služieb, najmä dlhodobej starostlivosti," informovala za organizátorov konferencie Denisa Havrľová. Diskusia, ako dodala, preukázala, že poskytovatelia nemajú motiváciu sa do tohto procesu zapojiť, lebo tým, že sa financie rátajú do tzv. "regulovej" úhrady znamená, že financie získané zo zdravotných poisťovní nie sú pre poskytovateľov peniazmi navyše. "Účastníci konferencie dúfajú, že rokovania po dohode s premiérom odstránia túto prekážku, aby peniaze zo zdravotných poisťovní mali poskytovatelia navyše a aby z nich hradili zabezpečenie ošetrovateľských výkonov v sociálnych zariadeniach," dodala Havrľová. Účastníci uvítali, že poisťovne sú prístupné k riešeniu zistených problémov v praxi, vrátane rokovaní a stretnutí so zástupcami poskytovateľov. V závere konferencie opätovne zástupcovia verejných a neverejných sociálnych zariadení požiadali kompetentných, aby aj na základe príkladu z Českej republiky prehodnotil mimoriadnu dotáciu na zamestnancov pre všetkých poskytovateľov, a to ešte na tento rok 2018. don pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring