Svidník:Obyvateľov Festivalovej ulice v rámci besedy upozorňovali na podvodníkov

9. augusta 2018 16:20
Svidník 9. augusta (TASR) - S tým, ako sa nestať obeťou trestného činu, sa vo štvrtok oboznámili rómski seniori žijúci na Festivalovej ulici vo Svidníku. Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, kontaktný bod pre obete v Prešove pre nich zorganizoval preventívnu besedu pod názvom Ako sa nedať oklamať podvodníkom. "V rámci projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete v spolupráci s mestom Svidník, terénnymi pracovníkmi a v spolupráci so štátnou políciou sme pripravili preventívnu besedu pre rómskych seniorov. Väčšinou nám v rámci besied ľudia alebo účastníci porozprávajú ich zážitky s podvodníkmi, či už po telefóne, osobne, alebo iným spôsobom," uviedla Ingrid Doležalová z odboru prevencie kriminality. Preventívnymi aktivitami chcú podľa jej slov predchádzať tomu, aby sa najohrozenejšie skupiny ľudí stávali obeťami trestných činov. "Môžu sa na nás obrátiť ľudia, ktorí sa stanú alebo si myslia, že sa stali, obeťou trestného činu. Nájdu nás v klientskom centre na Námestí mieru 3 v budove Okresného úradu v Prešove. Všetky kontaktné body na Slovensku sú umiestnené v klientskych centrách, aby to bolo čo najdostupnejšie pre ľudí," povedala Doležalová. Podľa asistenta koordinátorky regionálnej kancelárie v Prešove Mária Bartka problém u rómskych seniorov spočíva v tom, že majú nízky príjem a ľahko doslova naletia na rôzne pôžičky alebo nákupy na splátky pre iných. "Je tam vidina okamžitého zárobku. Nepozerajú na dôsledky, a preto sa aj stávajú obeťami trestných činov," skonštatoval Bartko s tým, že v prípade potreby im dokážu v súčinnosti s právnikmi, sociálnymi pracovníkmi či psychológmi pomôcť. Vo Svidníku, v lokalite, kde žijú Rómovia, skúsenosti s podvodníkmi podľa terénnej sociálnej pracovníčky Ľuboslavy Želizňákovej nemajú. "Možno niektoré veci idú mimo nás, pretože sme zameraní na sociálnu oblasť. Zároveň si to všímame a keď niekedy vidíme takýto problém, tak sa snažíme upozorňovať klientov, aby si dávali pozor," povedala Želizňáková. Ako doplnila, je potrebné upozorňovať najmä starších ľudí na rôzne riziká, keďže práve oni sa stávajú obeťami trestných činov. "Odkedy sme v takejto početnejšej komunite v tejto lokalite, tak vidíme, že sem chodí viac áut z iných okresov. Chodia tu napríklad niečo predávať Poliaci, Rumuni, čo som si všimla, takže je potrebné ich upozorňovať, aby si dávali pozor, nepúšťali ich do bytov a boli opatrní," dodala Želizňáková. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a videozáznam. man lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring