Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľaNadlimitné zákazky


N/A

Podlimitné zákazky


N/A

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona


Výzva na predloženie cenovej ponuky (zverejnené 16.12.2013)
Výzva na predloženie cenovej ponuky (zverejnené 16.12.2013)
Obnovenie Licencie ESET Smart Security Business Edition (zverejnené 18.12.2013)
Zverejnenie informácie - tlač (zverejnené 20.12.2013)
Zverejnenie informácie - webstránka (zverejnené 20.12.2013)
Zverejnenie informácie - návrh kreatívnej kampane (zverejnené 20. 12.2013)
Zverejnenie informácie - komunikácia (zverejnené 22.1.2014)
Zverejnenie informácie - nákup PC (zverejnené 28. 1. 2014)
Zverenenie informácie - záznamník (zverejnené 28. 1. 2014)


Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami


Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami od 1.4. 2018 do 30.6.2018
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami od 1.7. 2018 do 30.9.2018
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu