Kalendárium

Nový systém prehľadov očakávaných udalostí doma i vo svete.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky pripravila pre svojich klientov nový produkt s názvom Kalendárium. Cieľom uvedenia tejto aplikácie je poskytnúť odberateľom spravodajského servisu komplexnejší systém prehľadov očakávaných udalostí. Informácie o pripravovaných akciách sú neoddeliteľnou súčasťou práce každého média.

Nová aplikácia vytvorí možnosti pripravovať prehľady očakávaných udalostí na základe viacerých kritérií. V spravodajskom servise sa teda nebudú objavovať iba pravidelné prehľady, na ktoré bol doteraz klient zvyknutý, ale aj príležitostné prehľady. Tie môže agentúra vytvárať na základe viacerých filtrov a ich kombináciou.

Keďže klienti z oblasti médií pracujú na základe vlastnej stratégie, TASR im v rámci KALENDÁRIA poskytne možnosť vytvárať si vlastné prehľady. Klient na základe vlastnej potreby sám zvolí systém vytvorenia prehľadu z podujatí, ktoré budú do tejto databanky vkladať redakcie verejnoprávnej agentúry. Takto prehľad môže prispôsobiť charakteru svojho média a zaužívanému plánu práce.

Do aplikácie Kalendárium záujemca vstupuje prostredníctvom klientskej zóny TASR cez záložku Prehľady, alebo priamo cez webovú stránku Kalendária. Prihlasovacie údaje do Kalendária sú totožné s prihlasovacími údajmi do klientskej zóny. V prípade potreby prosíme kontaktovať Úsek obchodu a marketingu TASR.


Kontakt
Úsek obchodu a marketingu
tel.: +421 2 59210 121
e-mail: obchod@tasr.sk


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring