Zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

TASR.TV/Teraz.sk, 20. januára 2022 13:00

Bratislava 20. januára (TASR.TV) – Sledujte 32. zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Program:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca.
3. Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
4. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 806/2021, 807/2021, 808/2021, 809/2021
zo dňa 30. 8. 2021.
5. Záver.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/RiPjyAJT4A0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu