Zasadnutie Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

TASR TV, 19. októbra 2020 9:59

Bratislava 19. októbra (TASR TV) - Zasadnutie Prešovského samosprávneho kraja (PSK).<iframe width="1019" height="573" src="https://www.youtube.com/embed/SwDqPt7Hi3o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu