Výberové konanie na miesto generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna

TASR TV, 30. marca 2021 9:30

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Divadla Nová scéna<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/o9Uvw5rmypA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Zoznam uchádzačov:

•Juraj Ďurdiak

•Ingrid Fašiangová

•Andrea Kozáková

•Peter Oravec

Každý uchádzač má k dispozícii maximálne 80 minút, z toho:

prezentácia projektu riadenia a rozvoja DNS - max. 20 minút
otázky výberovej komisie - max. 30 minút
otázky verejnosti zamerané na projekt riadenia a rozvoja DNS - max. 30 minút
Verejnosť môže otázky klásť prostredníctvom slido.com. Na stránke zadajte za mriežku:

ns_durdiak

ns_fasiangova

ns_kozakova

ns_oravec
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu