Výberové konania na vedenie organizácií ministerstva kultúry

TASR TV, 10. decembra 2020 9:00

Na snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák
Bratislava 10. decembra (TASR TV) - Výberové konania na vedenie organizácii ministerstva kultúry prechádzajú do verejnej fázy. V duchu novej ministerskej smernice je práve verejné vypočutie jednou z garancií férového a transparentného postupu.

Prvé verejné vypočutie sa uskutoční už vo štvrtok 10. decembra od 9:00 do 15:00 a verejnosť sa jeho prostredníctvom zoznámi s kandidátmi na vedenie Slovenského technického múzea (STM). Záujemcovia prostredníctvom videoprenosu postupne spoznajú projekty rozvoja a riadenia múzea všetkých štyroch kandidátov a vypočujú si aj ich odpovede na otázky. Klásť otázky uchádzačom bude okrem členov komisie tiež verejnosť. Od 9:00 do 11:30 sa predstavia Juraj Bochňa a Miroslav Hájek a od 12:30 do 15:00 komisia vypočuje Ladislava Mixtaja a Zuzanu Šullovú.

Každý uchádzač bude mať k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu riadenia a rozvoja STM najviac 20 minút a po pol hodine na otázky výberovej komisie a verejnosti. Vypočutie sa bude dať sledovať na - https://youtu.be/D1qbCLnF-Eo a tiež na facebookovom profile MK SR.
Verejnosť môže uchádzačom klásť otázky cez elektronickú aplikáciu, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia.

Ako môže verejnosť položiť kandidátovi otázku, ktorá sa týka jeho projektu riadenia a rozvoja STM?

Stačí:

 ísť na slido.com,
 zadať za mriežku: #stm_priezvisko uchádzača, ktorý začal prezentovať
o stm_bochna
o stm_hajek
o stm_mixtaj
o stm_sullova ,
 vpísať otázku a poslať ju.

Otázky na kandidátov sa musia týkať výhradne ich projektov rozvoja a riadenia. Záujemcovia ich môžu posielať konkrétnemu kandidátovi vždy od začiatku jeho prezentácie. Otázky o minulosti či osobného charakteru sa podľa pravidiel smernice vylúčia.

V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom výberovej komisie na položenie ďalších otázok.

Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Záznam z verejného vypočutia sa do desiatich kalendárnych dní zverejní na podstránke výberového konania na webstránke ministerstva kultúry. Na adrese https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/generalny-riaditel-riaditelka-slovenskeho-technickeho-muzea/ bude dostupný 12 mesiacov.

<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/D1qbCLnF-Eo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu