Verejné vypočutie pätice kandidátov na vedenie SND

TASR TV, 15. decembra 2020 8:30

Verejné vypočutie pätice kandidátov na vedenie Slovenského národného divadla.

Verejné vypočutie sa uskutoční od 8:30 do 16:30 a verejnosť sa jeho prostredníctvom zoznámi s kandidátmi na štatutárov SND. Záujemcovia prostredníctvom videoprenosu postupne spoznajú projekty rozvoja a riadenia divadla všetkých piatich uchádzačov a vypočujú si aj ich odpovede na otázky. Klásť otázky kandidátom bude okrem členov komisie tiež verejnosť. Od 8:30 do 12:40 sa postupne predstavia Martin Bendik, Matej Drlička a Peter Kováč a od 13:45 do 16:30 komisia vypočuje Mária Radačovského a Romana Takáča.

Video z vypočutia kandidátov si pozrite TUKaždý uchádzač má k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu riadenia a rozvoja SND najviac 20 minút a po pol hodine na otázky výberovej komisie a verejnosti. Vypočutie sa bude dať sledovať na – YouTube kanáli ministerstva a tiež na facebookovom profile MK SR.

Verejnosť môže uchádzačom klásť otázky cez elektronickú aplikáciu, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia.

Ako môže verejnosť položiť kandidátovi otázku, ktorá sa týka jeho projektu riadenia a rozvoja SND?

Stačí:

ísť na slido.com,
zadať za mriežku: #snd_priezvisko uchádzača, ktorý začal prezentovať
snd_bendik
snd_drlicka
snd_kovac
snd_radacovsky
snd_takac ,
vpísať otázku a poslať ju.


Otázky na kandidátov sa musia týkať výhradne ich projektov rozvoja a riadenia. Záujemcovia ich môžu posielať konkrétnemu kandidátovi vždy od začiatku jeho prezentácie. Otázky o minulosti či osobného charakteru sa podľa pravidiel smernice vylúčia.

V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom výberovej komisie na položenie ďalších otázok.

Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu