Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa/ľky Kunsthalle

TASR TV, 18. decembra 2020 9:00

Verejné vypočutie verejnosti predstaví troch kandidátov na štatutárneho zástupcu KHB. Po neverejnom vypočutí odstúpila z výberového konania Alena Minns.

Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa/ľky Kunsthalle môžete sledovať TU.

Záujemcovia prostredníctvom videoprenosu postupne spoznajú projekty rozvoja a riadenia Kunsthalle zvyšných troch uchádzačov a vypočujú si aj ich odpovede na otázky. Klásť otázky kandidátom bude okrem členov komisie tiež verejnosť. Postupne od 9:00 predstavia Jen Kratochvíl, Nina Vrbanová a Lucia Gavulová.

Každý uchádzač má k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu riadenia a rozvoja KHB najviac 20 minút a po pol hodine na otázky výberovej komisie a verejnosti. Vypočutie sa bude dať sledovať na – YouTube kanáli ministerstva a tiež na facebookovom profile MK SR.Verejnosť môže uchádzačom klásť otázky cez elektronickú aplikáciu slido, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia.

Ako môže verejnosť položiť kandidátovi otázku, ktorá sa týka jeho projektu riadenia a rozvoja KHB?

Stačí:

ísť na slido.com,
zadať za mriežku: #khb_priezvisko uchádzača, ktorý začal prezentovať
khb_kratochvil ,
khb_vrbanova ,
khb_gavulova
vpísať otázku a poslať ju.


Otázky na kandidátov sa musia týkať výhradne ich projektov rozvoja a riadenia. Záujemcovia ich môžu posielať konkrétnemu kandidátovi vždy od začiatku jeho prezentácie. Otázky o minulosti či osobného charakteru sa podľa pravidiel smernice vylúčia.

V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom výberovej komisie na položenie ďalších otázok.

Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho alebo neodporučí nikoho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Záznam z verejného vypočutia sa do desiatich kalendárnych dní zverejní na podstránke výberového konania na webstránke ministerstva kultúry. Na adrese https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/vyberove-konanie-kunstahalle-bratislava/ bude dostupný 12 mesiacov.
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu