TK V. Remišovej o smerovaní eurofondov v budúcom desaťročí

TASR TV, 4. mája 2021 14:30

TK V. Remišovej - O smerovaní eurofondov v budúcom desaťročí.

Téma: Partnerská dohoda – strategický plán pre Slovensko. Kam budú smerovať eurofondy v budúcom desaťročí.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/Uxkpiy3S4IA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu