TK Únie miest Slovenska

TASR TV, 4. mája 2021 14:00

Témy: Mestá v čase pandémie; Aktuálna pozícia Únie miest Slovenska a priority Únie miest Slovenska na najbližšie obdobie

Informovať budú: prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a vybraní viceprezidenti ÚMS.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/1b9ScoIVLUk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu