TK strany Hlas - sociálna demokracia

TASR TV, 27. mája 2021 13:05

Bratislava 27. mája (TASR TV) - TK strany Hlas - sociálna demokracia.

Téma: Návrh na zníženie DPH pre gastro<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/CTBAwvqvpxo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu