TK strany Hlas-SD - návrhy na schôdzu NR SR

TASR TV, 13. januára 2022 10:30

TK strany Hlas-SD - návrhy na schôdzu NR SR
Téma: Návrhy strany na februárovú schôdzu NR SR<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/MwNZiQB1g1Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu