TK štátnej tajomníčky MŠVVaŠ S. Síthovej

TASR TV, 11. januára 2022 11:00

Bratislava 11. januára (TASR TV) - TK štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlany Síthovej a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera.

Téma: Kompenzácia poplatkov za Školský klub detí pre sociálne znevýhodnené deti.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/HnzxSL51dcU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu