TK Sociálnej poisťovne

TASR TV, 15. januára 2021 10:00

Téma: Zhodnotenie 100 dní pôsobenia Juraja Káčera na poste generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu