TK primátora hlavného mesta SR Bratislava Matúša Valla

TASR TV, 6. apríla 2021 11:00

TK primátora hlavného mesta SR Bratislava Matúša Valla, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, predsedu predstavenstva DPB Martina Rybanského, generálnej riaditeľky Bratislavskej integrovanej dopravy Zuzany Horčíkovej a námestníčky primátora Tatiany Kratochvílovej.

Téma: Po prekonaní pandémie čaká Bratislavu veľký prestup na MHD.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/WP2i23SB_6k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu