TK Prezídia Policajného zboru

TASR TV, 13. januára 2021 13:30

TK Prezídia Policajného zboru.
Téma: Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2020

Na TK budú informovať: prezident PZ Peter Kovařík, viceprezident PZ Róbert Bozalka a riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Ľuboš Rumanovský.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/Ho9XTXv6PJM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu