TK prezidenta finančnej správy J. Žežulku

TASR TV, 1. decembra 2023 10:20<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/0EI4GyXj3wM?si=w0n9uPjViLAmhmsJ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu