TK predsedu vlády SR E. Hegera o sociálnom dialógu

TASR TV, 8. júna 2021 15:30

TK predsedu vlády SR E. Hegera o sociálnom dialógu<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/mssUo7mPL2k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu