TK o vývoji pandemickej situácie

TASR TV, 16. októbra 2020 16:10

Bratislava 16. októbra (Teraz.sk) - Tlačová konferencia o vývoji pandemickej situácie.<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftasrtv.sk%2Fvideos%2F3530275870383536%2F&show_text=true&width=560" width="700" height="394" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media" allowFullScreen="true"></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu